Tag: musiałem zabić

Otto Stemin, Musiałem zabić (KPW 43)

Warszawa, Czarnohora, Tatry, lata 30. XX wieku. Policja pozostaje bezradna wobec nasilającego się przemytu i handlu narkotykami z Rumunii przez Czarnohorę do…